Pilotní výcvik

  V Aeroklubu Skuteč si můžete udělat pilotní výcvik k získání následujících kvalifikací:

  V případě zájmu o letecký výcvik v Aeroklubu Skuteč nás neváhejte kontaktovat na email radek.sterba@aeroklubskutec.cz nebo přes kontaktní formulář. Zájemce, kteří nás kontaktují, zařadíme do seznamu uchazečů o pilotní výcvik. Budeme Vás informovat o začátku teoretického i praktického kurzu a zároveň uvítáme i Vaši návštěvu na letišti Skuteč.

  Všechny níže uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné pro rok 2014. Nejsou proto zaručeny v budoucích letech. Počty nalétaných hodin, startů a celkové ceně za výcvik jsou uvedeny pouze orientačně a mohou se výrazně měnit podle schopností pilotního žáka a jeho časových možností.


  Pilot kluzáků (GLD)

  Kurz k získání pilotní kvalifikace GLD se skládá z teoretického kurzu a praktického výcviku.
  Zahájení teoretické části kurzu (školení) pro nové adepty létání na kluzácích (GLD) a motorových kluzácích (TMG) začíná většinou druhý víkend po Novém roce v měsíci lednu (So, Ne) a pokračuje o víkendech ve čtrnácti denním intervalu až do půlky měsíce února.

  Rozsah školení tvoří 10 leteckých předmětů v celkové době cca 50 vyučovacích hodin.

  • Letecké předpisy
  • Všeobecné znalosti letadel
  • Letecké přístroje
  • Letové výkony a plánování
  • Lidská výkonnost
  • Meteorologie
  • Navigace
  • Provozní postupy
  • Základy letu
  • Komunikace

  Školení probíhá na letišti Skuteč. Teoretický kurz je ukončen písemným přezkoušením formou testů. Teoretické školení a přezkoušení je nutnou podmínkou pro zahájení praktického výcviku. Školení pro členy aeroklubu Skuteč je bezplatné.

  Vhodná literatura: Učebnice sportovního pilota, kterou lze běžně koupit za 590 Kč.

  Praktický výcvik je podmíněn dobrým zdravotním stavem pilotního žáka a jeho bezúhonností. Za tímto účelem po Vás budeme požadovat zdravotní prohlídku u specializovaného leteckého lékaře se získáním Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy (MCC2), (vady zraku do 3. dioptrií nejsou problém) a čestné prohlášení o bezúhonnosti.
  V průběhu výcviku je také nutné získat průkaz omezeného vysvědčení radiooperátora letadlových pohyblivých stanic.

  Praktický letový výcvik je prováděn na dvoumístném kluzáku K 7. Letecký výcvik do získání pilotního průkazu zahrnuje v průměru nalétání 15 až 25 letových hodin a provedení přibližně 80 startů a přistání, z toho 3/4 jsou ve dvojím (s instruktorem – D) a 1/4 při samostatných sólo letech (S). Vzlety jsou prováděny aerovlekovým (A) (viz foto) způsobem dle Osnov AK-PL  (viz osnovy AK-PL)

  Výcvik je ukončen teoretickou a praktickou pilotní zkouškou, po které pilot získá licenci Pilota kluzáků s kvalifikací GLD vydanou Úřadem pro civilní letectví ČR. Vydaná licence má mezinárodní platnost.

  Celková (orientační) cena za výcvik, pokud bude ukončen během dvou let, při nalétání cca 20 letových hodin, je přibližně 45.000,-kč.

  V pokračovacím výcviku (pilot je již držitelem kvalifikace GLD) se pilot učí létat ve stoupavých proudech a postupně prochází následujícími letovými úlohami (dle osnov AK-PL):
  13. Nácvik ustřeďování ve stoupavých proudech (D, A)
  14. Samostatné termické lety v okolí letiště (S, A)
  15. Cvičný navigační let po stanovené trati s využitím stoupavých proudů (D, A)
  16. Samostatný přelet po stanovené trati o délce 50 km s přistáním na cizím letišti (S, A)

  Sportovním výcvikem se rozumí pokračovací a sportovní výcvik, zdokonalovací létání, létání v termice a létání na přeletech.
  Dále se piloti mohou přeškolit na jiné typy jednomístných kluzáků a to: VT116 Orlík a VSO10 Vosa


  Pilotní licence ULL (A)

  Cílem výcviku pilota ultralehkých letadel je vycvičit žáka v technice pilotáže a v obsluze z hlediska teoretických i praktických dovedností tak, aby byl schopen létat bezpečně a vyhověl požadavkům držitele pilotního průkazu. Pilotní průkaz pilota ultralehkých letadel – ULL (A) opravňuje k pilotování aerodynamicky řízených dvoumístných letadel do celkové vzletové hmotnosti 450 kg.

  Vstupní požadavky

  • Pilotní žák musí dosáhnout 15 let věku, u osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
  • Pilotní žák dále potřebuje osvědčení zdravotní způsobilosti od sportovního lékaře, který je pověřen ho vydávat.
  • Před prvním samostatným letem musí být žák držitelem Omezeného průkazu radiotelefonisty.
  • Pro každého žáka je vhodné být členem LAA ČR.

  Teoretická část obsahuje předměty:

  • Aerodynamika a mechanika letu
  • Letecké motory
  • Letecké přístroje
  • Vrtule
  • Stavba a konstrukce letadel
  • Letecké předpisy
  • Letecká meteorologie
  • Letecká navigace
  • Spojovací postupy a předpisy

  Pilot motorových kluzáků (TMG)

  Teorie je shodná jako – Pilot kluzáků GLD,  je pouze rozšířená o předmět Letecké motory a vrtule. Praktický výcvik se také provádí dle Osnov AK-PL a letecký výcvik je prováděn na motorovém kluzáku L-13 SE Vivat.

  Letecký výcvik na motorových kluzácích je obdobou výcviku na bezmotorových kluzácích. Během výcviku až k pilotní zkoušce pilotní žák nalétá zhruba 20 letových hodin a přibližně 80 startů. Cena letové hodiny na L13 SE pro základní výcvik : 1350,- kč

  Výcvik je opět ukončen teoretickou a praktickou pilotní zkouškou, po které pilot získá licenci Pilota kluzáků s kvalifikací TMG vydanou Úřadem pro civilní letectví ČR. Vydaná licence má mezinárodní platnost.


  Soukromý pilot letounů (PPL)

  Výcvik soukromého pilota letounů – PPL (A) – vám nabízíme za těchto podmínek.

  Věk pilota – žáka 17 let, bezúhonnost žadatele.
  Výcvik probíhá na letounu typu Zlín Z-43 (viz foto) s cenou pro základní výcvik 4500,- kč za letovou hodinu včetně ostatních poplatků (vyjma poplatků přistávacích a APP poplatků).

  Minimální počet letových hodin praktického výcviku je 45, v případě náletu hodin v jiné kategorii letadel (GLD, TMG, ULL) může být uznáno až 10 % náletu, maximálně však 10 letových hodin.

  Teoretickou přípravu PPL řešíme individuálně dle počtu zájemců, většinou v externím kurzu .Pro držitele  průkazu Pilota kluzáků (GLD, TMG) je úleva z teorie možná.
  Před zahájením výcviku je třeba absolvovat zdravotní prohlídku a získat Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy (MCC2). V průběhu výcviku je nutno získat průkaz radiooperátora letadlových stanic. V případě vážného zájmu doporučujeme osobní setkání.

  Výcvik PPL (A) je dále možné s pomocí naší letecké školy rozšířit:
  • výcvik vyšší pilotáže – akrobacie na letounech
  • výcvik radionavigace s využitím radionavigačních zařízení ADF,VOR/DME, ILS
  • výcvik s využitím nejmodernějších přístrojů družicové navigace GPS
  • výcvik nočního VFR létání
  • přeškolovací výcvik na jiný, zajímavý, jednomotorový letoun (SE) nebo vícemotorový letoun(ME)
  • zdokonalovací výcvik navigace a lety na mezinárodní řízená letiště a zahraniční letiště
  • výcvik pro získání kvalifikace aerovleky
  • výcvik pro získání kvalifikace vysazovač ( létání s paravýsadkem).


  Výcvik je ve výše uvedených případech prováděn individuálně s cenami dle platného ceníku AK Skuteč pro daný rok.

  Kontaktní formulář

   Komentáře jsou uzavřeny.