První zmínky o létání ve Skutči jsou z třicátých let, kdy však letecké aktivity probíhaly mimo prostory současného letiště. Výstavba letiště v místech, kde se nachází nyní, byla zahájena v roce 1937.

Kolaudace proběhla v roce 1939. Za války bylo německou armádou na letišti postaveno několik budov, které sloužily k výcviku pilotů. Po válce zde zůstala část vojenské techniky, např. 1x Focke Wulf, 24x Messerschmitt Bf 109, 6x Messerschmitt Me 362 Gigant. V srpnu 1945 převzala letiště československá armáda.

     
V roce 1945 byl založen Aeroklub Skuteč. V roce 1946 měl aeroklub již 89 členů. Létalo se na kluzáku ŠK 38 Glaider a motorovém letounu Piper Club. V roce 1954 byla zahájena výstavba nového letiště. Byly postaveny nové budovy, sklady PHM a hangár. V aeroklubu byla prováděna rozsáhlá letecká činnost. V roce 1966 bylo letiště Skuteč (v té době nejmodernější a největší letiště východočeského kraje) administrativně zrušeno z důvodu navýšení zemědělské produkce. Všechny budovy včetně hangáru získala Strojní traktorová stanice, která zde prováděla opravy těžkých zemědělských strojů. Letištní plocha připadla Státnímu statku Hlinsko za účelem zvýšení zemědělské produkce. K obnovení letiště došlo v roce 1968. Nikdy se však nepodařilo získat zpět budovy, hangár a letištní plochu. Vše bylo v majetku státu. Aeroklub si pronajal část bývalého hangáru a jednu místnost, která sloužila jako provozní. Letištní plocha byla dána aeroklubu pouze do užívání. Aeroklub dostal povolení provádět výcvik jen na kluzácích.

Výstavba nového hangáru

V roce 1989, vzhledem k obdržené výpovědi z hangáru a provozní místnosti, byla situace kritická. Svépomocí byla budována provozní budova a bylo rozhodnuto o vybudování nového hangáru. V roce 1992  byly získány dostatečné finanční prostředky a byla zahájenaa výstavba. V roce 1993 byly dokončeny stavební práce na hangáru a byly vybudovány provozní budovy a sklad pohonných hmot. Vzhledem k rozšiřování letecké činnosti a množství letecké techniky došlo v letech 2002-2003 k rozšíření hangáru a výstavbě technického zázemí.

Aeroklub v dnešní podobě disponuje dobrými podmínkami pro letecký provoz, podařilo se získat do vlastnictví všechny pozemky nutné pro vzlety, přistání a pohyb letadel.

Současný aeroklub využívá rozmanitou leteckou techniku. Část letecké techniky je majetkem Aeroklubu Skuteč a část je v pronájmu od Aeroklubu ČR.

Z historie Veterán klubu …

Do aeroklubu byl v roce 2002 organizačně začleněn Veterán klub založený dva roky před tím. Veterán klub sdružuje bývalé členy organizací, které provozovaly leteckou činnost na skutečském letišti.

Jeho cílem je umožnit členům aktivní kontakt s letectvím i s prostředím, které jim bylo blízké a prožili v něm část života.

Samozřejmou snahou klubu je vyvíjet činnost ve prospěch aeroklubu a zaměřit se na mapování jeho historie. K propagaci letectví přispívají členové klubu hlavně podílením se na akcích k tomu zaměřených, zapojením do publikační činnosti a spoluprací s různými institucemi při péči o památky z letecké historie.

Mezi členy jsou letečtí modeláři i aktivní rogalisté.